Bridging Support

‘Kilitle’ ve ‘Kilidi Aç’ yöntemleri, başka bir zincire köprü oluştururken bir NFT’nin sahipliğini devretmek için gerekli olan işlevleri içerir.

Kilitle

Aşağıdaki bölüm olası bir kilit işlevi örneğini göstermektedir:

export default function lock(state, action) {
 const delegatedOwner = input.delegatedOwner;
   ContractAssert(delegatedOwner, `No target specified.`);
   const qty = input.qty;
   ContractAssert(qty && qty>0, `No valid quantity specified.`);
   const balances = state.balances;
   ContractAssert(caller in balances && balances[caller] >= qty, `Caller has insufficient funds`);
   const address=input.address
   const network=input.network
   ContractAssert(address, `No target specified.`);
   ContractAssert(network, `No network specified.`);
   balances[caller] -= qty;
   let lockedArray=state.locked
   let index=lockedArray.findIndex((e)=>{
    e.vaultAddress==delegatedOwner && e.lockedBy==caller
   })
   if(index>=0){
    lockedArray[index].amount+=qty
   }else{
    lockedArray.push({
      "UID": SmartWeave.transaction.id,
      "vaultAddress":delegatedOwner,
      "lockedBy":caller,
      "amount":qty,
      "address":address,
      "network":network
    })
   }
   state.locked=lockedArray
   return {state};
}

Kilidi aç

‘Kilidi Aç’ yöntemi, bir NFT’nin vesayetten çıkarılmasını ele alır.

Aşağıdaki bölümde olası bir kilit açma işlevi örneği gösterilmektedir:

export default function unlock(state, action) {
 const recipientAddress = input.recipientAddress;
   ContractAssert(recipientAddress, `No target specified.`);
   let qty = input.qty;
   ContractAssert(qty && qty>0, `No valid quantity specified.`);
   let lockedArray = state.locked;
   let index=lockedArray.findIndex((e)=>{
    e.vaultAddress==caller && e.lockedBy==recipientAddress
   })
   ContractAssert(index>=0, `Only vault owner can call this function and there must be some locked NFTs under the recipient address`);
   if(lockedArray[index]-qty==0){
    lockedArray.splice(index, 1);
   }else if(lockedArray[index]-qty>0){
    lockedArray[index].qty-=qty
   }else{
    ContractAssert(lockedArray[index]-qty>=0, `You cannot unlock more qty than currently locked`);
   }
   state.locked=lockedArray
   return {state};
}

Köprü uyumluluğu hakkında daha fazla bilgi almak için [email protected] ile iletişime geçebilirsiniz.

Suggest edits on GitHub