Transfer

‘Transfer’ yöntemi, sözleşmenin Tokeninizi transfer etmesine izin veren bir işlev içerir ve aşağıdaki örneğe benzer şekilde çalışması için uygulanmalıdır.

Olası bir transfer fonksiyonu örneği:

export default function transfer(state, action) {
 const input = action.input;
 const caller = action.caller;
 const target = input.target;
 ContractAssert(target, `No target specified.`);
 ContractAssert(caller !== target, `Invalid token transfer.`);
 const qty = input.qty;
 ContractAssert(qty, `No quantity specified.`);
 const balances = state.balances;
 ContractAssert(
  caller in balances && balances[caller] >= qty,
  `Caller has insufficient funds`
 );
 balances[caller] -= qty;
 if (!(target in balances)) {
  balances[target] = 0;
 }
 balances[target] += qty;
 state.balances = balances;
 return { state };
}

Bu, sadece uygulamanın bir örneğidir. Ancak mevcut Atomik NFT standartlarıyla birlikte çalışabilmesi için gerekli varsayılan işlevselliği ve durum yapısını sağlayabilir.

Suggest edits on GitHub